Outgoing programs outside Syria
beirut
100 $

3 days beirut .....